marți, 5 februarie 2008

Kiss the Son ["Daţi cinste Fiului" - Ps.2:12]

Versiunile englezeşti ale Bibliei traduc această sintagmă "sărutaţi pe Fiul". Cuvântul ebraic pentru această expresie este "nashaq" care înseamnă a săruta [gură către gură]; a fi ataşat; a te înarma. Acest cuvânt are mai multe semnificaţii: omagiu [Gen. 27:26, 1Sam. 20:41, Ps. 85:10], dragoste adevărată [Cântarea Cântărilor 1:2] sau dragoste falsă [Prov. 27:6, Mat. 26:48-50]. Oamenii cucernici sărutau pentru ca să îşi arate supunerea [Gen. 31:28, Ps. 2:12]. Acest lucru este bine ştiut din documentele egiptene şi babiloniene. Unii îşi sărutau idolii în închinare [1Împ. 19:18, Iov 31:27, Osea 13:2]. Sărutul era foarte obişnuit în perioada antică a Orientului Apropiat la rude [Rut 1:9], bărbaţi din acelaşi popor [2Sam. 15:5] şi îndrăgostiţi [Prov. 7:13, Cântarea Cântărilor 8:1]. Un sărut pe buze era ca un răspuns onest, sincer [Prov. 24:26]. Uneori denotă respect [1Sam. 10:1, 2Sam. 19:39].

Văzând înţelesurile cuvântului şi reîntorcându'mă la partea de verset asupra căreia m'am oprit îmi dau seama că L'am sărutat pe Fiul. Am sărutat de multe ori acel obraz sfânt. Am dat sărutul supunerii de fiecare dată când m'am aplecat în noroi ca să ridic fiinţa căzută, dar mi'am şi umplut gura cu cenuşă şi'am dat sărutul... atunci însă faţa Preasfântului a rămas mânjită de murdăria mea. Pe El asta nu L'a întinat pentru că El e pur, dar L'a întristat... şi lacrimi grele au curs din ochii Lui.
Am dat sărutul amiciţiei ori de câte ori fiinţa a fost singură şi nimeni nu'i dădea importanţă, dar ah... carnea mea putrefactă tânjea după liniştea din dimineţile simple, amiezile însorite sau serile ploioase...
Am dat sărutul iubirii necondiţionate şi'am zis: "pentru totdeauna, Doamne...", dar atunci când valul din urmă a chemat un altul şi mai mare care a plesnit în creierii mei, am strigat disperată: "unde eşti?"...
Am dat sărutul reîntoarcerii amestecat cu lacrimile de căinţă, dar Fiul îşi amintea că sunt ţărână şi că voi cădea din nou...

Acum mi'a dat El un sărut... sărutul învingătorului... şi'a spus: "pentru totdeauna, Tabita, pentru totdeauna..."


Niciun comentariu: